Share This Post

SocialNätet-Arkiv

Ytterligare insatser för unga arbetslösa

Regeringen genomför vid årsskiftet en rad åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. De nya reglerna syftar till att arbetslösa ungdomar på ett tidigt stadium ska få ta del av individuellt anpassade insatser, så att de så snabbt som möjligt ska få arbete eller påbörja en utbildning. Aktiva insatser i ett så tidigt stadium som möjligt är ett viktigt steg på vägen för en minskad ungdomsarbetslöshet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar