Share This Post

Integration / Metoder / Migration / Socialt arbete

Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare

Är frivilliga mentorer lösningen för att nyanlända ska få jobb?
Det vill regeringen ta reda på, och har därför gett Ungdomsstyrelsen uppdraget att skapa ett projekt som ska ge kunskap om vad yrkesnätverk betyder för individernas möjligheter att få jobb och vilka metoder som är framgångsrika.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar