Share This Post

Okategoriserade / Psykisk hälsa & demens

Webbutbildning om äldres psykiska ohälsa: Våga fråga – våga se!

Utbildningen är riktad till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa, men även för exempelvis sjuksköterskor, biståndshandläggare och chefer som vill ha en allmän introduktion i ämnet äldres psykiska ohälsa. Utbildningen går att genomföra individuellt eller i grupp.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar