Share This Post

Arbetslöshet / Ekonomi / Försörjningsstöd / Konsekvenser av arbetslöshet / SocialNätet-Arkiv

Webbsänding: De som jobbpolitiken lämnade kvar – Om försörjningsstödet och om arbete för alla är möjligt

Klyftan ökar mellan de som har och de som inte har. Stora grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden eller ens in i en vettig arbetsmarknadspolitik som leder till jobb, utveckling eller utbildning.

Samtidigt är våra socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen byggda för de som har eller har haft en fast heltidsanställning vilket gör att allt fler står utanför de inkomstrelaterade ersättningarna vid arbetslöshet och långvarig sjukdom. Vad görs för att stödja dem till egen försörjning – de som är sämst förankrade på arbetsmarknaden? Görs det tillräckligt? Vilka grupper är det och hur försörjer de sig?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar