Share This Post

Psykiatri / Stress och utbrändhet

Webbföreläsningar om stressrelaterad psykisk ohälsa

På nätverksträffen den 11 september presenterade 10 år av klinisk erfarenhet från ISMs patientmottagning. Nu kan du ta del av dessa föreläsningar direkt i din dator. Lyssna till presentationer av Kristina Glise, Lilian Wiegner, Agneta Lindegård Andersson och Susanne Ellbin.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar