Share This Post

Självskadebeteende / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Webbaserad utbildning om självskadebeteende

En lättillgänglig utbildning för att bättre förstå och bemöta ett komplext beteende.

Det främsta syftet med projektet är att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar