Share This Post

Etik / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Webbaserad utbildning i etik i Vännäs

Samtliga anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen i Vännas utbildas i etikfrågor. Satsningen innebär att etikutbildning kontinuerligt sker på olika systemnivåer i förvaltningen, i form av exempelvis studiecirklar, bredd- och spetsutbildning och pedagogisk handledning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar