Share This Post

Bostad / Skulder

Vräkningsförebyggande arbete – stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Syftet med denna vägledning är att ge kommunerna stöd i att utveckla
och säkra rutinerna i arbetet med att motverka vräkning, särskilt för barnfamiljer. Vägledningen ger information om lagstiftningen på området och
beskriver centrala förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt vräkningsförebyggande arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar