Share This Post

Socialförsäkringssystemet

Vissa socialförsäkringsfrågor

I propositionen föreslås bl a en viss utvidgning av när tillfällig föräldrapenning skall kunna utges under ett obegränsat antal dagar vid vård av ett barn som blivit allvarligt sjukt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar