Share This Post

Funktionshinder

Vissa kvinnor är dubbelt utsatta

Kvinnor med funktionsnedsättning behöver mer stöd än kvinnor generellt, men i stället får de mindre, påtalar en grupp debattörer från Västsverige.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar