Share This Post

Psykiatri

Vinklad och snedvriden rapport om rättspsykiatrisk vård

Socialstyrelsens rapport om den rätts- psykiatriska vårdens misslyckande är vinklad och snedvriden. Författarna är kända kritiker av rättspsykiatrin och det handlar om ett medvetet försök att vilseleda allmänhet och politiker. Det skriver professor Henrik Belfrage, forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Han är knuten till Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom området men fick inte granska rapporten innan den gick i tryck. Hela agerandet kring rapporten bör utredas närmare, anser han.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar