Share This Post

Droger och beroenden

Vill nykterhetsrörelsen sabotera missbruksvården?

Förra året skrevs det ut läkemedel mot alkoholproblem som motsvarar behandling av cirka 20 000 personer trots att 330 000 beräknas ha denna beroendesjukdom. Det är en skandalös underbehandling som visar varför missbruksvården behöver föras över till landstingen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar