Share This Post

Förebyggande arbete / Spelberoende

Vill du veta vad som utmärker problemspelande?

För att förebygga spelproblem och minimera negativa konsekvenser är det viktigt att upptäcka problemen tidigt. Statens folkhälsoinstitut har tagit fram fem faktablad för att stödja yrkesgrupper som kommer i kontakt med problemspelare, till exempel socialsekreterare, skuld- och budgetrådgivare, folkhälsosamordnare och poliser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar