Share This Post

Etik / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Vill du dela dina erfarenheter från socialt arbete med kollegor i Norden?

Det sociala arbetets praktik lyser ofta med sin frånvaro på internationella konferenser.

Samarbetskommittèn för socialt arbete har beslutat att fördela fyra stipendier till socialarbetare som antas med sina presentationer till den nordiska konferensen i Helsingfors. Huvudtemat är “mod i socialt arbete”.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar