Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv / Suicidalitet

Viktigt utreda självmord

I en utredning föreslås en särskild lag om händelseanalyser vid självmord både inom socialtjänsten och vården. Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig bakom förslaget.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar