Share This Post

SocialNätet-Arkiv

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2011

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2011. Bättre möjlighet till skuldsanering, utökad Les Sarah-bestämmelse, ny lag om förstörande av missbrukssubstanser och andra förändringar finns sammanfattade i denna skrivelse.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar