Share This Post

Okategoriserade

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2010/2011

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2010/2011. Bland nyheterna finns en reform för att påskynda nyanlända invandrares etablering, vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen, en ny socialförsäkringsbalk, värdigt liv i äldreomsorgen, en ny alkohollag mm.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar