Share This Post

Alkohol / Barn och ungdom - droger / Förebyggande arbete

Video från frukostseminarium om ungas alkoholskador

Forte arrangerade tillsammans med IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet ett frukostseminarium där framstående alkoholforskare presenterade preventionsåtgärder för att begränsa alkoholens skadeverkningar bland unga. Nu kan du se seminariet i sin helhet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar