Share This Post

Ekonomi

Vi vill ge fas 3 mer mening!

Föreningen SLUP.SE uppmanar alla medlemmar och organisationer i den sociala ekonomi att ställa sig bakom detta uttalande: Nya riktlinjer från Arbetsförmedlingen hindrar föreningar inom social ekonomi från att ta emot långtidsarbetslösa inom fas 3. Kan regeringen och ansvariga myndigheter verkligen acceptera en sådan effekt? Vi har med intresse följt den mediegranskning och debatt som förs kring fas 3.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar