Share This Post

Äldre

Vi tar fram vägledning för demensvården

Kommunerna har inte fullt ut klarat att hålla en godtagbar nivå när det gäller bemanningen inom demensvården. Statens vägledning är inte heller tillräcklig. Vi tar därför fram en vägledning för bemanningen inom demensvården, skriver äldreminister Maria Larsson (KD).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar