Share This Post

Barn och ungdom / Barnkonventionen / SocialNätet-Arkiv

“Vi ska agera för barnets bästa i samråd med barnet” – polisen fokuserar på barnkonventionen

I samband med att barnkonventionen firar jubileum utreds hur väl den faktiskt tillämpas i Sverige. Polisen ser också över sina arbetsmetoder för att säkerställa att principen om barnets bästa ska tillgodoses.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar