Share This Post

Barn och ungdom

Vi måste göra mer för de unga som säljer sina kroppar

Unga som säljer sin kropp är en laddad fråga som vuxenvärlden inte alltid tar på allvar. Men det är viktigt att vi inte blundar för att det faktiskt förekommer. Ett steg för att öka öppenheten är den manifestation som anordnas i Kungsträdgården idag.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar