Share This Post

Droger och beroenden / Narkotika

”Vi kommer att förbättra dödsfallsstatistiken”

“Socialstyrelsen ska inte och har inte för avsikt att undanhålla fakta (DN Debatt 3/4). Socialstyrelsens arbete syftar till att öka kunskapen för att stödja att rätt åtgärder sätts in. Från samhällets sida krävs olika insatser för olika grupper, exempelvis beroende på om dödsfallen kan härledas till bruk av illegala droger eller lugnande narkotiska läkemedel”, skriver Olivia Wigzell och Mona Heurgren, Socialstyrelsen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar