Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Okategoriserade

Vi har prioriterat minskade väntetider

Den förstärkta vårdgarantin har kraftigt minskat väntetiderna till ett första besök respektive påbörjad utredning eller behandling de senaste åren och är en effekt dels av SKL:s och regeringens psykiatriöverenskommelser, dels ett hårt och viktigt arbete utfört av alla medarbetare inom barn-och ungdomspsykiatrin.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar