Share This Post

Socialt arbete

Vi har inte resurser att följa lagen

Vi kan inte ge bistånd, vård och behandling till barnfamiljer, trots att vi bedömer att de behöver det. Resursbristen kan inte effektiviseras bort, precis som att de strukturella, ekonomiska problemen inte kan socialarbetas bort. Kraven på samhällets mest utsatta är orimligt höga, skriver socialarbetarna Annelie Fajerson och Baharan Kazemi.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar