Share This Post

Arbete med familjer / Misshandel

Vi behöver Barnfridscentrum för utsatta barn!

BRIS har följt Rädda Barnens och Aftonbladets rapportering kring de långa utredningstiderna när brott anmälts mot barn, samt det bristande stödet till barn vars ena förälder har dödat den andre föräldern.

Det här är oerhört viktiga frågor som inte får tappas bort – misshandel, övergrepp och omsorgssvikt är bland det skadligaste ett barn kan råka ut för. Därför måste det finnas resurser i form av vuxna som har kompetens att våga se, agera, möta och behandla när ett barn misstänks fara illa, oavsett om barnet blivit utsatt själv, eller bevittnat eller lever i konsekvenserna av dödligt våld.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar