Share This Post

Okategoriserade / Placerade barn

Vet du vilka rättigheter du har? Informationsmaterial för ungdomar i hem för vård eller boende (HVB)

Barn och unga som bor på ett hem för vård eller boende har rätt att växa upp i en trygg miljö. I foldern finns information om barn och ungas rättigheter och vart de kan vända sig om de blir illa behandlade. Foldern vänder sig till ungdomar från 12 år.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar