Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Okategoriserade

Verktygslåda för implementering av välfärdsteknologi

Nordens Välfärdscenters projekt CONNECT har valt ut och samlar in best practice från tio kommuner i Norden som har lyckats implementera välfärdsteknologi på ett effektivt sätt. Kunskapen ska spridas och sammanställas till en färdig verktygslåda för andra nordiska kommuner som vill upphandla och implementera välfärdsteknologi.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar