Share This Post

Förebyggande arbete

Verdandi

Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation De arbetar för social rättvisa och ett alkoholskadefritt samhälle genom att organisera utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Genom opinionsbildning, kamratstöd och socialt nätverksarbete, arbetar man för bättre vardagsvillkor, för en generell och solidarisk välfärdspolitik och mot missbruk.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar