Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Vem hjälper en orolig familjehemsförälder när socialtjänsten inte vill ge förklaring, ha en vettig dialog och samarbeta?

“Vart vänder man sig som familjehem för att hävda barnets rätt?” Jag fick den den här frågan nyss av en familjehemsmamma “Malin” och jag svarade ärligt att jag vet inte.

Malin skriver att hon redan skickat allt material till chefen för socialtjänsten, hon har rådfrågat en annan kommuns socialtjänst, hon har pratat med vuxenlinjen på BRIS som sagt att hon ska göra utanpåliggande anmälningar (vad nu det är?) och hon har kontaktat IVO och gjort en orosanmälan.

IVO borde vara den instans som familjehem ska vända sig till i såna här situationer, jag läser på deras hemsida: “Om du inte får gehör för dina synpunkter eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet kan du vända dig till oss på Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi är nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige, vilket bland annat innefattar socialtjänsten.”

Men Malin berättar att socialtjänsten som anlitar henne redan fått 23 IVO- anmälningar förra året. De handlade inte om det barn som är placerad i Malins familj, men 23 anmälningar borde ge en fingervisning till socialchefen att det är problem i deras sätt att driva familjehemsvård.

Fast hur mycket påverkar en anmälan till IVO egentligen?

En annan familjehemsmamma “Sara” berättade för mig att hon kände sig otroligt dåligt bemött av den person som hon pratade med på IVO.

“IVO har ingen skyldighet att utreda alla klagomål, utan myndigheten är fri att själv avgöra om det finns skäl att inleda tillsyn” står det på IVOs hemsida.

I både Malin och Saras fall så handlar det om att de kämpar för varsitt specifikt barns rätt till en lugn och trygg uppväxt. De har kämpat i månader nu, men berättar att de inte ens får till ett vettigt möte med socialtjänsten och de får varken förklaring eller en dialog. De uppfattar sig som ensamma i sin kamp för barnet.

Lex Bobby (2007:606) är lagen om utredningar avseende vissa dödsfall, det ska göras en utredning om barn avlidit med anledning av brott eller att barnet varit i behov av skydd. Det ska ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa.

Jag tycker att OM myndigheterna strävar efter att förebygga att barn far illa, så borde de vara bättre på att ta anmälningar till IVO som görs av familjehem på allvar. Familjehemsföräldrar är också föräldrar, även om de inte fött fram barnet, och det måste finnas en instans som hjälper dem i såna här situationer.

Socialtjänsten är ingen okontaktbar och okontrollerbar maskin, Socialtjänsten består av människor och vissa av dessa gör fel, inse det och arbeta för barnens bästa.

Eva-Lena Edholm, föreläsare

www.evalenaedholm.se

twitter: @evalenaedholm

Facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark

Eva-Lena Edholm

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar