Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Västsverige först med öppen online-redovisning av psykiatrins kvalitet

Efter många år av tekniska problem börjar nu de psykiatriska kvalitetsregistren leverera data. Den 19 januari öppnar webbplatsen Psykiatrikompassen. Här visas kvalitetsdata kvartalsvis ända ner på enhetsnivå för psykiatrin i Västra Götaland och Halland. Resten av Sverige ska successivt komma efter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar