Share This Post

Barn och ungdom

Vart tionde barn i Sverige upplever våld i familjen

Kvinnor och barn som lever i familjer där misshandel förekommer får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver. Deras situation uppmärksammas inte tillräckligt i dag och insatserna måste förbättras. Detta skriver Barnombudsmannen på kvinnojouren Ellinors webbplats.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar