Share This Post

Äldre / Arkiverade-Poster / Okategoriserade

Archived: Värna rätten att sätta stopp när äldre på felaktiga grunder nekas plats på särskilt boende

Biståndshandläggarna måste ha rätt att göra professionella bedömningar om de äldres rätt till hemtjänst och särskilt boende, bedömningar som grundar sig på de äldres behov och på gällande lagstiftning. Enskilda medborgare måste få ökad möjlighet att begära laglighetsprövning av kommunala riktlinjer som kan anses strida mot socialtjänstlagens intentioner. Det är ett par av de förslag till förbättringar av äldreomsorgen som Akademikerförbundet SSR presenterar idag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar