Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Varför ska man ha ett ekonomiskt perspektiv på socialtjänst?

Igår föreläste jag på socionomlinjen. Det är roligt att träffa morgondagens socialarbetare. Tyvärr kommer dock inte denna intresserade årskull att bidra till en jämnare könsfördelning – jag såg bara 2 män i hela salen…”Varför ska man ha ett ekonomiskt perspektiv på socialtjänst?” frågade jag studenterna. ”För att det inte finns hur mycket pengar som helst”, svarade de direkt. Kanske beror deras synsätt på den ekonomiska krisen, kanske på en ökad insikt i att ett ekonomiskt perspektiv inte innebär människofientlighet. Men att anlägga ett ekonomiskt perspektiv på socialtjänst kräver mer eftertanke än det gör för banktjänster eller biltillverkning.

En politiskt het och omdebatterad fråga är vem som ska driva verksamheten i den offentligt finansierade socialtjänsten, kommunen eller privata entreprenörer. Vissa ser nya driftsformer som ett sätt att minska kostnaderna. Ibland säger man att man ”privatiserar”. Men det är egentligen fel benämning. I en privat verksamhet betalar konsumenten ur egen ficka. Det finns alltid en risk att konsumenten ”röstar med fötterna” om man inte får vad man vill ha. Om det däremot är offentligt finansierad verksamhet som drivs i annan regi är det inte konsumenten utan kommunen som betalar. Oavsett vad man tycker om det ställer drift i privat regi andra krav på preciseringar, styrning och uppföljning än vid kommunal drift. Varför då och vilka då?

Karin Mossler

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar