Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Varför är vi så tysta?

Varför är vi så tysta när media, politiker m fl är negativa såväl till vårt arbete som till de vi arbetar med(för)? Hade varit intressant om flera kollegor skulle ge sin syn om detta ämne.

Ibland händer saker i ens liv som bara nödsakar att man inte längre håller tyst med den kunskap som påtvingas en. Kunskapen om hur arbetslivet fungerar – icke fungerar och kunskapen om att om ingen vågar se att kejsaren inte har några kläder på sig. Han fortsätter att promenera naken, såväl till hans som alla andras olägenhet, i all oändlighet.

En annan form av tyst kunskap som inte kommer fram är kunskapen från alla tjänstemän som arbetar med frågor som allmänheten och media tycker till om. Dessa tjänstemän arbetar och arbetar, men av någon anledning, inte känd av mig, vågar ingen synliggöra sitt vetande. Deltagandet i den allmänna debatten hade höjt nivån på debatten flera steg samt möjliggjort en dialog med allmänheten som möjligen hade lett fram till en bättre förståelse av samhället och dess invånare.

Vem är jag som känner behov av att delge mina hårt förvärvade kunskaper till andra? Jag har kanske kejserliga kläder utan att vara medveten om detta.
Jag är en kvinna född på 40-talet som har haft förmånen av att vara hemma hos mina barn under den tiden hemmafru livet var normen. Lyckliga vi som togs emot med öppna armar när vi bestämdes oss för att kliva ut i arbetslivet. Innan inträde på arbetsmarknaden studerade jag båda på universitet och tog en socionomexamen – sen klev jag ut, så som jag kände det välförberedd.

Jag tror att alla kejsare vill bli älskade för det de är och inte det som de känner att de måste vara. Våra chefer som av många upplevs som odugliga eller våra politiker som många gånger är inkompetenta skulle också mår bättre av att acceptera sig själv som de verkligen är och inte som de tror de är. Att ta bort bindeln från deras ögon är inget som går lättvindigt, dessa män, för de är ofta män, behöver hjälp att se att de är nakna, men duger ändå.

Trudi Neergaard

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar