Share This Post

Böcker / Familjerätt / Föräldraskap / Okategoriserade

Vårdnad, boende och umgänge – samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser


Vårdnad, boende och umgänge – samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

ID: 2704099916
Författare: Mats Sjösten
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 978-913901751-6
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat: frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov samt rätt att komma till tals, vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare, vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge, vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal, samt förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar