Share This Post

Försörjningsstöd

Värdesäkring av riksnormen

I departementspromemorian presenteras förslag till ändrad omräkningsmetod för riksnormen i försörjningsstödet. Syftet med ändringen är att skapa ett mer förutsebart system med bättre planeringsförutsättningar för kommunerna och att värdesäkra riksnormen på samma sätt som andra individersättningar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar