Share This Post

Arbete med familjer / Barn och ungdom

Vården sviker de misshandlade barnen

Bristfällig kunskap hos vårdpersonal i kombination med otydliga rutiner kan innebära att ett våldsutsatt barn skickas hem utan vidare åtgärder, i värsta fall med dödliga konsekvenser. En rad åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personal i vården får kunskap om hur de kan upptäcka barn som far illa. Det skriver barnombudsmannen Fredrik Malmberg tillsammans med en rad läkare och specialister.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar