Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Vården och omsorgen om de äldre är ansträngd

Färre av de allra äldsta får hjälp. Gapet mellan utbud och efterfrågan växer och vården har problem med att rekrytera personal. Det visar en lägesrapport från Socialsstyrelsen som idag lämnas till regeringen om Vård och omsorg om äldre.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar