Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Vården måste fråga kvinnor om de har utsatts för våld

Kvinnor som lever med våld i hemmet drabbas i högre grad än andra av hälsoproblem som mag- och tarmbesvär, kroniska smärttillstånd, ångest, depression och sömnbesvär. Men få av dessa kvinnor tar självmant upp det bakomliggande våldet när de söker hjälp. Det upplevs som skam- och skuldfyllt. Personalen inom hälso- och sjukvården har därför en mycket viktig roll att spela när det gäller att identifiera våldsutsatta kvinnor. Vi menar att frågor om våld måste ställas aktivt och rutinmässigt till kvinnliga patienter inom hela hälso- och sjukvården. Ansvaret ligger hos de enskilda landstingen, skriver 14 experter på våld mot kvinnor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar