Share This Post

Autism o asperger / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Övriga / SocialNätet-Arkiv

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Den här artikeln är en intervju med två anställda vid Akademiska skjukhusets BUP-enhet i Uppsala.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar