Share This Post

Förskola och skola / Fulltextmaterial / Mobbning

Värdegrundsboken

Denna diskussionsbok syftar till att stimulera till fördjupade samtal och dialoger om vad värdegrunden betyder i skolans arbete och vilka problem, möjligheter och förutsättningar som skolor har i arbetet med att främja barns och ungas demokratiska kompetens.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar