Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Vårdcoacher är en återvändsgränd

Systemet med vårdcoacher som införs i landstingen i Stockholm, Östergötland och Örebro är en gammeldags modell redan innan den satts i sjön. Istället borde fokus ligga på att en vårdgivare tar ansvar för hela vårdkedjan.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar