Share This Post

Psykiatri

Vårdcentraler klarar inte psykisk ohälsa

Vem som helst kan någon gång under livet drabbas av en depression, ångest eller annan psykisk ohälsa. Men 70 % av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, har varken psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar