Share This Post

Droger och beroenden

Vårdbranschen vill samarbeta

Stafetten om god missbruksvård går vidare. Den ideella sektorns roll i välfärden bör diskuteras jämsides med den privata sektorns, skriver Patrik Ulander och Kurt Ericsson, ordföranden för intresseorganisationerna Sveriges Behandlingshem respektive Privo, som är på väg att gå samman.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar