Share This Post

Funktionshinder

Vårdbidrag och handikappersättning

Försäkringskassan informerar om vårdbidrag, som kan utbetalas till föräldrar med barn under 19 år, och handikappersättning, som kan utbetalas till dem äldre än 19 år.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar