Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Vårdbesök minskar bland låginkomsttagare

I och med vårdvalet har antalet besök på vårdcentralerna ökat på många håll i landet. En färsk studie i Skåne visar att fler besökt vårdcentralerna, men att antalet besök per individ har minskat. Och mest har de minskat för personer i arbetsför ålder med inkomster lägre än medelinkomsten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar