Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Vardag igen

Det finns ingenting som går upp mot den svenska försommaren. Hägg. Syren. Den gnistrande morgondaggen mellan vita björkstammar. På landet i Sörmland enas vi grannar om att 2009 kommer att gå till historien som den perfekta våren. Naturen visar stolt och uthålligt sin prakt, vecka efter vecka. Den stackars skomakaren som ville vara ledig mellan hägg och syren hade dock inte fått lång ledighet…

Men nu är det vardag igen. Tillbaka till alternativa driftsformer i socialtjänsten och kraven det ställer i upphandlingen, på styrning och uppföljning. Det som står i avtalet – och det man betalar för – är det man får. En aspekt som man kanske inte tänker på är att det innebär minskad flexibilitet för socialchef och kommunledning. Om personalen drabbats av vinterkräksjukan i ett äldreboende har man vid kommunal drift kunnat fördela om personal från ett annat boende. Om halvårsprognosen visat att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat mer än budget har man kunnat dra ner på missbruksvård eller ta lite från äldreomsorgen. Det kan man inte om man har lagt ut verksamheten på entreprenad. Det är tveksamt om någon entreprenör skulle acceptera att skriva in den typen av osäkerhet i avtalet.

Karin Mossler

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar