Share This Post

Psykiatri

Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare

På grund av de särskilda frågeställningar och behov av särlösningar som finns när det gäller det rättspsykiatriska området har Psykiatrisamordningen valt att behandla frågorna kring vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare i ett särskilt delbetänkande.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar