Annonsutrymme premium"

Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Vård av psyksjuka äldre blir allt sämre

Äldre med psykisk ohälsa får ännu sämre hjälp i dag än för sju år sedan. Många får ingen specialisthjälp alls och antalet vårdplatser har minskat med 50 procent. Öppenvården har inte byggts ut och psykoterapi för äldre finns nästan inte. “De äldre lämnas helt enkelt därhän”, säger Per Allard, som nu lämnat en rapport till Socialstyrelsen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar